Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

CWESTIYNAU GOFYNNWYD YN RHYDD

Pam dewis ein cwmni?

Rydym yn weithgynhyrchu sy'n fwy na 15 mlynedd o brofiad cynhyrchu, yn cynhyrchu 200000 o ddalenni bob dydd, o leiaf bum math o raddau gyda gwahanol ansawdd a phris cystadleuol.

Pa wlad yw'r prif allforio?

De America, De-ddwyrain Asia, Africe, y Dwyrain Canol, Eastem Asia, Westerm Ewrop.

Sut alla i gael sampl?

Rhowch yr union fanyleb i ni, gallwn yn ôl eich manyleb gynnig y pris gorau i chi.

Sut alla i gael y pris?

Rhaid i ni wirio ansawdd eich sampl, gallwch anfon sampl atom ni mynegi neu anfon llun sampl atom yn gwirio.

Sut ydych chi'n gwirio ansawdd?

Gallwch anfon sampl atom, byddwn yn ôl eich sampl ac yn anfon ein sampl atoch i wirio.

A allaf wneud gorchymyn i chi?

Y ffordd orau y gallwch anfon sampl atom, fel y gallwn anfon ein un sampl atoch chi i'w gwirio, hefyd byddwn yn gwirio'r gost ac yn cynnig y pris gorau i chi, ar ôl i chi allu cysylltu â ni i archebu.